Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Bildirimi Nasıl Düzenlenir?

Genel Memur Yollukları Yurtiçi Görev Yollukları

Yurtiçi geçici Görev Yolluğunun  Unsurları ve hesaplanması

Yurtiçi Geçici Görev ile ilgili Yolluk Bildirimi nin  nasıl düzenleneceğini anlatmadan önce geçici görevde harciraha esas unsurlardan hangisine müstehak olduğumuza bir bakalım. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ödemelerinde harcirahın unsurlarından hangilerine müstehak olacağı 6245 Sayılı Harcirah kanununun 14. Maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur” denilmek suretiyle harcirahın hangi unsurlarından yararlanılacağı açıkça belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile düzenleyeceğimiz yolluk bildirimi bu unsurları kapsayacak.

  1. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yevmiyesi : Düzenlenecek Yuriçi/Yurtdışı geçici görev yolluk Bildiriminde mutlak surette yer alması gereken en önemli unsur Yurtiçi Geçici Görev Yevmiyesidir. Her yıl Genel Bütçe ile ekli (H) Cetveli ile Ünvan ve Derecelere göre yevmiyeler(Gündelikler) belirlenir. Harcirah Kanununun 39 Maddesine göre Memuriyet Mahalli dışında Günübirlik Görevlendirmelerde öğle (13.00) ve akşam ( 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. aynı kanunun 42.Maddesine göre yapılan Uzun Süreli görevlendirmelerde ise Bir Yıllık Dönem içerisinde aynı şahsa, aynı yerde, aynı iş için en fazla 180 gün (90 Gün Tam, 90 Gün 2/3) yevmiye ödenir.
  2. Yol Masrafı : Harcirah kanununun  5. Maddesinde harcirahın unsurları sayılırken 6. Maddesinde ise “Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. ” denilmek suretiyle keyfiyete sınırlama getirilmiştir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hemgayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası (Taksi Ücreti) masrafları da ayrıca tediye olunur.
  3. Bagaj ve Hamal Ücreti: Belirli bir Kg’a kadar yolcuların bagajları seyahat firmaları tarafından ücretsiz taşındığı için bir uygulama alanı bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir