Üçte bir Maaş Nasıl hesaplanır?

0
337

Üçte bir (1/3) Maaş Nasıl hesaplanır?

Her hangi bir nedenle açığa alınanlara, açığa alındığı tarihten itibaren 2/3 maaş ödenmesi yasanın amir hükmüdür. Soruşturma soncunda memur ya suçu sabit görülerek memuriyetine son verilir  ya da soçsuz olduğuna kanaat getirilerek görevine iade edilir. Yani açığa alınma, Memuriyetine son verilme ya da görevine tekrar iade birbirini takip eden süreçlerdir. Açığa alınan devlet memurlarına peşin ödenen aylıkların açığa alındığı tarihten takip eden aybaşına kadar geçen süre için 1/3 lük kısmının hesaplanarak geri alınması gerekir. 1/3 lük maaş iadesi; Muhasebat Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 16 Sıra Nolu Tebliğine göre  Kişi borcu hesaplama formu  ile Tahakkuk Ettirilen, Tahakkuk Ettirilmesi Gereken ve İadesi Gereken şeklinde üç sutun halinde  düzenlemek suretiyle hesaplanır.  Konunun iyi anlaşılması için ben burada tüm bu aşamalarda yapılması gereken işlemleri sırasıyla anlatmaya çalışacağım.

1- Memurun Açığa Alınması halinde yapılması gereken İşlemler.

Her hangi bir nedenle memur açığa alındığı zaman yapılması gereken ilk iş açığa alındığı tarihten sonra eğer maaşı herhangi bir nedenle tam olarak ödenmiş ise fazla ödemenin tespit edilerek kişden tahsilinin yapılması. Bunun için aşağıya eklediğim YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN  KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU düzenlemek suretiyle memurun iade etmesi gereken tutar tespit edilir. Ben burada fazla kafa karışıklığı yaratmamak için tam aylık, yani 15 Eylül 2016 tarihinde 2/3 maaş alması gerekirken tam maaş ödendiği durumda 1/3 maaş iadesinin nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Örneğimiz Genel bütçeye dahik kurumlarda çalışan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olan personel için olacak.

YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN  KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU 5510 ÖNCESi
Tahakkuk Birimi emutemet Borcun sebebi Açığa Alınma
Borçlunun Adı Soyadı emutemet.com Hizmet Süresi 12
Emekli Sicil Nosu xxxxxx Ayrılış Tarihi 15.10.2016
TC Kimlik No xxxxxxxxxxx İade Türü
Üçte bir Maaş
Unvanı Hizmetli Telefon
Çalışma Ayı Gün Sayısı 31 Adresi
Çalışılan Gün Sayısı 0
TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER 
AYLIK  UNSURLARI TAH. ETTİRİLEN (A) TAH. ETMESİ GER. (B) FARK (C)
Aylık 80,67 53,78 26,89
Ek Gösterge 0,00 0,00 0,00
Taban Aylığı 1.459,80 973,20 486,60
Kıdem Aylığı 33,57 22,38 11,19
Yan Ödeme 14,79 9,86 4,93
Özel Hizmet Tazminatı 398,68 265,79 132,89
Ek ödeme 708,77 472,51 236,26
Sendika ödeneği 0,00 0,00 0,00
Aile ve Çocuk Yardımı 245,64 245,64 0,00
Makam Tazminatı 0,00 0,00 0,00
Dil Tazminatı 0,00 0,00 0,00
Görev Tazminatı 0,00 0,00 0,00
 ……………………………….  ………………………….  …………………………..  ……………………
TOPLAM 2.941,92 2.043,16 898,76
TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI 
AYLIK UNSURLARI FİİLEN ÖDENEN   (A) HAK EDİLEN (B) FARK (C)
Emekli Keseneği %20 412,26 206,13 206,13
Genel Sağlık S.% 12 247,36 123,68 123,68
TOPLAM 659,62 329,81 329,81
HAKEDİŞ TOPLAMI 3.601,54 2.372,97 1.228,57
TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER 
AYLIK UNSURLARI FİİLEN KESİLEN   (A) KESiLMESİ GER. (B) FARK (C)
Gelir Vergisi 22,09 8,26 13,83
Damga Vergisi 20,46 13,64 6,82
TOPLAM 42,55 21,90 20,65
KESENEKLER FİİLEN KESİLEN  (A) KESİLMESİ GER. (B) FARK (C)
Emekli Keseneği %20 412,26 206,13 206,13
Emekli Keseneği %16 329,81 164,91 164,90
Genel Sağlık S.% 12 247,36 123,68 123,68
KESENEKLER TOPLAM 989,43 494,72 494,71
KESİNTİLER TOPLAM 1.031,98 516,62 515,36
MEMURA ÖDENEN 2.569,56 1.856,35 713,21
KİŞİ BORCUNA ALINACAK TUTAR
GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İÇİN a) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2-3)= 1.207,92
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor  ise  (1-3)=
KATMA BÜTÇELİ DAİRELER İÇİN a) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2)=
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor  ise  (1)=

 

Şimdi de bu hesaplamaların nasıl yapıldığını anlatalım. Örneğimiz dikkatlice incelendiği zaman Tahakkuk Ettirilen (A) sütununun doğrudan Fazla ödemenin yapıldığı aya ilişkin bordro bilgilerinden alındığı görülmektedir. Tahakkuk Ettirilmesi Gereken (B) sütununun ise (A) sütunundaki tutarların 3’e bölünüp çıkan rakamın 2 ile çarpılması suretiyle bulunduğunu görürüz. Eğer bu çalışmayı excelde yapıyor iseniz =yuvarla(Tutar*2/3;2) formülüne göre hatasız bir şekilde yapabiliriz. Sadece Kesenekler için hesaplama yapılırken bordrodaki keseneklerin yarısı hesaplanarak yazılması gerekir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus Tahakkuk Ettirilmesi Gereken (B) sütunundaki gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı konusu. Muhasebat Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 16 Sıra Nolu Tebliğine göre  Kişi borcu hesaplama formunu hatırlayacak olursanız orada sadece tahakkuk kısmına ilişkin bilgiler mevcut. Memurdan kesilen ve Gelir vergisi hesabında mtrahtan düşülmesi gereken %16 Memur kesenek tutarı mevcut değil. dolayısı ile bu formumuza bu bilgiyide eklememiz gerekiyor. Yani (B) sütununda Gelir vergisi matrahını oluşturan unsurların toplamından yine bu sütundaki hesapladığımız %16 Memur Kesenek payını düşerek gelir vergisini hesaplamamız gerekiyor. Kafa karıştıran bir diğer husus da Asgari geçim İndirimi hususu. A.G.İ. süz konusu tebliğden sonra yayınlandığı için doğal olarak Kişi Borcu Hesaplama Tablosunda yok. Bu sorunu aşmak için isterseniz gelir vergisi ile A.G.İ. yi birleştirerek aynı sütunda gösterebilirsiniz. Öyle yaptığınız durumda hesabınızın doğru olması için tablonuzda çıkan Net Ödeme sütununa A.G.İ. ni tekrar eklemeniz gerekir.

Tahakkuk Etmesi Gereken (B) 2/3 maaşı hesapladığımıza göre artık Fark (C) sütununu hesaplayabiliriz. Sadece yapmamız gereken (A) Sütunundaki değerlerden (B) sütunundaki değerleri çıkarmak.

YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU 5510 ÖNCESi
Tahakkuk Birimi emutemet Borcun sebebi Açığa Alınma
Borçlunun Adı Soyadı emutemet.com Hizmet Süresi 12
Emekli Sicil Nosu xxxxxx Ayrılış Tarihi 15.10.2016
TC Kimlik No xxxxxxxxxxx İade Türü
Üçte bir Maaş
Unvanı Hizmetli Telefon
Çalışma Ayı Gün Sayısı 31 Adresi
Çalışılan Gün Sayısı 0
TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER
AYLIK UNSURLARI TAH. ETTİRİLEN (A) TAH. ETMESİ GER. (B) FARK (C)
Aylık Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Ek Gösterge Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Taban Aylığı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Kıdem Aylığı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Yan Ödeme Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Özel Hizmet Tazminatı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Ek ödeme Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Sendika ödeneği Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Aile ve Çocuk Yardımı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Makam Tazminatı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Dil Tazminatı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
Görev Tazminatı Bordro Tutarı Bordro Tutarı X 2/3 (A) – (B)
………………………………. …………………………. …………………………… ……………………
TOPLAM 2.941,92 2.043,16 898,76
TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI
AYLIK UNSURLARI FİİLEN ÖDENEN (A) HAK EDİLEN (B) FARK (C)
Emekli Keseneği %20 Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
Genel Sağlık S.% 12 Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
TOPLAM Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
HAKEDİŞ TOPLAMI 3.601,54 2.372,97 1.228,57
TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER
AYLIK UNSURLARI FİİLEN KESİLEN (A) KESiLMESİ GER. (B) FARK (C)
Gelir Vergisi Bordro Tutarı (B) Sütünundaki Matrah X G.V.Oranı (A) – (B)
Damga Vergisi Bordro Tutarı (B) Sütünundaki Matrah X D.V.Oranı (A) – (B)
TOPLAM 42,55 21,90 20,65
KESENEKLER FİİLEN KESİLEN (A) KESİLMESİ GER. (B) FARK (C)
Emekli Keseneği %20 Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
Emekli Keseneği %16 Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
Genel Sağlık S.% 12 Bordro Tutarı Bordro Tutarı / 2 (A) – (B)
KESENEKLER TOPLAM 989,43 494,72 494,71
KESİNTİLER TOPLAM 1.031,98 516,62 515,36
MEMURA ÖDENEN 2.569,56 1.856,35 713,21
KİŞİ BORCUNA ALINACAK TUTAR
GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İÇİN a) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2-3)= 1.207,92
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor ise (1-3)=
KATMA BÜTÇELİ DAİRELER İÇİN a) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2)=
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor ise (1)=

 

Kişi Borcuna Alınacak Tutarın Belirlenmesi

Düzenlediğimiz hesaplama tablosunna Dikkatlice bakacak olursanız Memura yersiz ödenen tutarın 713,21TL olduğunu görürsünüz. Oysa Kişi borcuna alınacak tutar bütçeye yersiz gider yazılan tutardır. Kafalar tam da burada karışıyor. Yani TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER bölündeki (C) sütunu toplamı olan 898,76 TL ile TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI bölündeki (C) sütunu toplamı olan 329,81 TL kadar yersiz tahakkuk düzenlenmiştir. Öyle ise Kişi borcuna alınması gereken tutar (C) sütununda gösterilen Yersiz yapılan Hakedişler toplamı kadar 1.228,57 TL olmalıdır. Ancak aynı anda TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER bölümü (C) sütunu toplamı kadar 20,65 TL de Gelir ve Damga Vergisi tahsil edilmiştir. Öyle Kişi borcuna Alınacak Tutar Yersiz yapılan tahakkuk Miktarı – Yapılan Gelir ve Damga Vergisi  tahsilatı Toplamı Kadar Olmalıdır.

Yani Kişi borcuna Alınacak Tutar : 1.228,57 TL – 20,65 TL = 1.207,92 TL

Memura yersiz ödenen tutar 713,21 TL. Oysa Kişi Borcuna Alınan tutar  1.207,92 TL. aradaki ne olacak, kalan kişi borcu nasıl kapanacak? İşte açık kalan 494,71 TL Kişi borcu Emekli sandığına yersiz gönderilen %20 Emekli Keseneği Devlet Katkısı, %16 Emekli Keseneği Memur Payı ve %12 Genel Sağlık Sigortası pirimlerinin sandıktan istenerek kişi borcuna mahsubu gerekiyor. Zaten tabloyu incerseniz söz konusu tutarın bu kalemlerin toplamlarından oluştuğunu görürsünüz.

KONU DEVAM EDECEK

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here