Üçte bir Maaş Nasıl hesaplanır?

Maaş Hesaplama Maaş İşlemleri

Üçte bir (1/3) Maaş Nasıl hesaplanır?

Her hangi bir nedenle açığa alınanlara, açığa alındığı tarihten itibaren 2/3 maaş ödenmesi yasanın amir hükmüdür. Soruşturma soncunda memur ya suçu sabit görülerek memuriyetine son verilir  ya da soçsuz olduğuna kanaat getirilerek görevine iade edilir. Yani açığa alınma, Memuriyetine son verilme ya da görevine tekrar iade birbirini takip eden süreçlerdir. Açığa alınan devlet memurlarına peşin ödenen aylıkların açığa alındığı tarihten takip eden aybaşına kadar geçen süre için 1/3 lük kısmının hesaplanarak geri alınması gerekir. 1/3 lük maaş iadesi; Muhasebat Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 16 Sıra Nolu Tebliğine göre  Kişi borcu hesaplama formu  ile Tahakkuk Ettirilen, Tahakkuk Ettirilmesi Gereken ve İadesi Gereken şeklinde üç sutun halinde  düzenlemek suretiyle hesaplanır.  Konunun iyi anlaşılması için ben burada tüm bu aşamalarda yapılması gereken işlemleri sırasıyla anlatmaya çalışacağım.

1- Memurun Açığa Alınması halinde yapılması gereken İşlemler.

Her hangi bir nedenle memur açığa alındığı zaman yapılması gereken ilk iş açığa alındığı tarihten sonra eğer maaşı herhangi bir nedenle tam olarak ödenmiş ise fazla ödemenin tespit edilerek kişden tahsilinin yapılması. Bunun için aşağıya eklediğim YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN  KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU düzenlemek suretiyle memurun iade etmesi gereken tutar tespit edilir. Ben burada fazla kafa karışıklığı yaratmamak için tam aylık, yani 15 Eylül 2016 tarihinde 2/3 maaş alması gerekirken tam maaş ödendiği durumda 1/3 maaş iadesinin nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Örneğimiz Genel bütçeye dahik kurumlarda çalışan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olan personel için olacak.

YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN  KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU 5510 ÖNCESi
Tahakkuk BirimiemutemetBorcun sebebiAçığa Alınma
Borçlunun Adı Soyadıemutemet.comHizmet Süresi12
Emekli Sicil NosuxxxxxxAyrılış Tarihi15.10.2016
TC Kimlik Noxxxxxxxxxxxİade Türü
Üçte bir Maaş
UnvanıHizmetliTelefon
Çalışma Ayı Gün Sayısı31Adresi
Çalışılan Gün Sayısı0
TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER 
AYLIK  UNSURLARITAH. ETTİRİLEN (A)TAH. ETMESİ GER. (B)FARK (C)
Aylık80,6753,7826,89
Ek Gösterge0,000,000,00
Taban Aylığı1.459,80973,20486,60
Kıdem Aylığı33,5722,3811,19
Yan Ödeme14,799,864,93
Özel Hizmet Tazminatı398,68265,79132,89
Ek ödeme708,77472,51236,26
Sendika ödeneği0,000,000,00
Aile ve Çocuk Yardımı245,64245,640,00
Makam Tazminatı0,000,000,00
Dil Tazminatı0,000,000,00
Görev Tazminatı0,000,000,00
 ………………………………. …………………………. ………………………….. ……………………
TOPLAM2.941,922.043,16898,76
TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI 
AYLIK UNSURLARIFİİLEN ÖDENEN   (A)HAK EDİLEN (B)FARK (C)
Emekli Keseneği %20412,26206,13206,13
Genel Sağlık S.% 12247,36123,68123,68
TOPLAM659,62329,81329,81
HAKEDİŞ TOPLAMI3.601,542.372,971.228,57
TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER 
AYLIK UNSURLARIFİİLEN KESİLEN   (A)KESiLMESİ GER. (B)FARK (C)
Gelir Vergisi22,098,2613,83
Damga Vergisi20,4613,646,82
TOPLAM42,5521,9020,65
KESENEKLERFİİLEN KESİLEN  (A)KESİLMESİ GER. (B)FARK (C)
Emekli Keseneği %20412,26206,13206,13
Emekli Keseneği %16329,81164,91164,90
Genel Sağlık S.% 12247,36123,68123,68
KESENEKLER TOPLAM989,43494,72494,71
KESİNTİLER TOPLAM1.031,98516,62515,36
MEMURA ÖDENEN2.569,561.856,35713,21
KİŞİ BORCUNA ALINACAK TUTAR
GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İÇİNa) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2-3)=1.207,92
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor  ise  (1-3)=
KATMA BÜTÇELİ DAİRELER İÇİNa) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2)=
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor  ise  (1)=

 

Şimdi de bu hesaplamaların nasıl yapıldığını anlatalım. Örneğimiz dikkatlice incelendiği zaman Tahakkuk Ettirilen (A) sütununun doğrudan Fazla ödemenin yapıldığı aya ilişkin bordro bilgilerinden alındığı görülmektedir. Tahakkuk Ettirilmesi Gereken (B) sütununun ise (A) sütunundaki tutarların 3’e bölünüp çıkan rakamın 2 ile çarpılması suretiyle bulunduğunu görürüz. Eğer bu çalışmayı excelde yapıyor iseniz =yuvarla(Tutar*2/3;2) formülüne göre hatasız bir şekilde yapabiliriz. Sadece Kesenekler için hesaplama yapılırken bordrodaki keseneklerin yarısı hesaplanarak yazılması gerekir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus Tahakkuk Ettirilmesi Gereken (B) sütunundaki gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı konusu. Muhasebat Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 16 Sıra Nolu Tebliğine göre  Kişi borcu hesaplama formunu hatırlayacak olursanız orada sadece tahakkuk kısmına ilişkin bilgiler mevcut. Memurdan kesilen ve Gelir vergisi hesabında mtrahtan düşülmesi gereken %16 Memur kesenek tutarı mevcut değil. dolayısı ile bu formumuza bu bilgiyide eklememiz gerekiyor. Yani (B) sütununda Gelir vergisi matrahını oluşturan unsurların toplamından yine bu sütundaki hesapladığımız %16 Memur Kesenek payını düşerek gelir vergisini hesaplamamız gerekiyor. Kafa karıştıran bir diğer husus da Asgari geçim İndirimi hususu. A.G.İ.  konusu tebliğden sonra yayınlandığı için doğal olarak Kişi Borcu Hesaplama Tablosunda yok. Bu sorunu aşmak için isterseniz gelir vergisi ile A.G.İ. yi birleştirerek aynı sütunda gösterebilirsiniz. Öyle yaptığınız durumda hesabınızın doğru olması için tablonuzda çıkan Net Ödeme sütununa A.G.İ. ni tekrar eklemeniz gerekir.

Tahakkuk Etmesi Gereken (B) 2/3 maaşı hesapladığımıza göre artık Fark (C) sütununu hesaplayabiliriz. Sadece yapmamız gereken (A) Sütunundaki değerlerden (B) sütunundaki değerleri çıkarmak.

YERSİZ VE FAZLA ÖDENEN AYLIKLARDAN DOĞAN KİŞİLERDEN ALACAKLARI HESAPLAMA FORMU 5510 ÖNCESi
Tahakkuk BirimiemutemetBorcun sebebiAçığa Alınma
Borçlunun Adı Soyadıemutemet.comHizmet Süresi12
Emekli Sicil NosuxxxxxxAyrılış Tarihi15.10.2016
TC Kimlik Noxxxxxxxxxxxİade Türü
Üçte bir Maaş
UnvanıHizmetliTelefon
Çalışma Ayı Gün Sayısı31Adresi
Çalışılan Gün Sayısı0
TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER
AYLIK UNSURLARITAH. ETTİRİLEN (A)TAH. ETMESİ GER. (B)FARK (C)
AylıkBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Ek GöstergeBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Taban AylığıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Kıdem AylığıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Yan ÖdemeBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Özel Hizmet TazminatıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Ek ödemeBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Sendika ödeneğiBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Aile ve Çocuk YardımıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Makam TazminatıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Dil TazminatıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
Görev TazminatıBordro TutarıBordro Tutarı X 2/3(A) – (B)
……………………………….…………………………. …………………………… ……………………
TOPLAM2.941,922.043,16898,76
TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI
AYLIK UNSURLARIFİİLEN ÖDENEN (A)HAK EDİLEN (B)FARK (C)
Emekli Keseneği %20Bordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
Genel Sağlık S.% 12Bordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
TOPLAMBordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
HAKEDİŞ TOPLAMI3.601,542.372,971.228,57
TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER
AYLIK UNSURLARIFİİLEN KESİLEN (A)KESiLMESİ GER. (B)FARK (C)
Gelir VergisiBordro Tutarı(B) Sütünundaki Matrah X G.V.Oranı(A) – (B)
Damga VergisiBordro Tutarı(B) Sütünundaki Matrah X D.V.Oranı(A) – (B)
TOPLAM42,5521,9020,65
KESENEKLERFİİLEN KESİLEN (A)KESİLMESİ GER. (B)FARK (C)
Emekli Keseneği %20Bordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
Emekli Keseneği %16Bordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
Genel Sağlık S.% 12Bordro TutarıBordro Tutarı / 2(A) – (B)
KESENEKLER TOPLAM989,43494,72494,71
KESİNTİLER TOPLAM1.031,98516,62515,36
MEMURA ÖDENEN2.569,561.856,35713,21
KİŞİ BORCUNA ALINACAK TUTAR
GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İÇİNa) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2-3)=1.207,92
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor ise (1-3)=
KATMA BÜTÇELİ DAİRELER İÇİNa) 5434/87.Md. yararlanıyor ise (1+2)=
b) 5434/87.Md. yararlanmıyor ise (1)=

 

Kişi Borcuna Alınacak Tutarın Belirlenmesi

Düzenlediğimiz hesaplama tablosunna Dikkatlice bakacak olursanız Memura yersiz ödenen tutarın 713,21TL olduğunu görürsünüz. Oysa Kişi borcuna alınacak tutar bütçeye yersiz gider yazılan tutardır. Kafalar tam da burada karışıyor. Yani TABLO 1 : AYLIK VE YAN ÖDEMELER bölündeki (C) sütunu toplamı olan 898,76 TL ile TABLO 2 : KESİNTİ YAPILAN KATKI PAYLARI bölündeki (C) sütunu toplamı olan 329,81 TL kadar yersiz tahakkuk düzenlenmiştir. Öyle ise Kişi borcuna alınması gereken tutar (C) sütununda gösterilen Yersiz yapılan Hakedişler toplamı kadar 1.228,57 TL olmalıdır. Ancak aynı anda TABLO 3 : YASAL KESİNTİLER bölümü (C) sütunu toplamı kadar 20,65 TL de Gelir ve Damga Vergisi tahsil edilmiştir. Öyle Kişi borcuna Alınacak Tutar Yersiz yapılan tahakkuk Miktarı – Yapılan Gelir ve Damga Vergisi  tahsilatı Toplamı Kadar Olmalıdır.

Yani Kişi borcuna Alınacak Tutar : 1.228,57 TL – 20,65 TL = 1.207,92 TL

Memura yersiz ödenen tutar 713,21 TL. Oysa Kişi Borcuna Alınan tutar  1.207,92 TL. aradaki ne olacak, kalan kişi borcu nasıl kapanacak? İşte açık kalan 494,71 TL Kişi borcu Emekli sandığına yersiz gönderilen %20 Emekli Keseneği Devlet Katkısı, %16 Emekli Keseneği Memur Payı ve %12 Genel Sağlık Sigortası pirimlerinin sandıktan istenerek kişi borcuna mahsubu gerekiyor. Zaten tabloyu incerseniz söz konusu tutarın bu kalemlerin toplamlarından oluştuğunu görürsünüz.

Soruşturma sonucunda memurun görevine iade edilmesi

Yapılan soruşturma sonucunda memurun suçunun olmadığının anlaşılması ve görevine iade edilmesi durumunda açıkta kaldığı sürelerde eksik ödenen 1/3 maaş hesaplanarak memura iade edilir.

1/3 Maaş hesabında dikkat edilecek hususlar

Memurun görevine iade edilmesi sonucu memura ödenecek 1/3 maaşın hesabında şu konulara dikkat edilmesi gerekir.

 • 1/3 maaş hesabı; Alması gereken tam maaştan açıkta kaldığı surelerde ödenen 2/3 maaş çıkarılmak suretiyle hesaplanır. Bu şunun için önemli; eğer 2/3 maaş ödenirken yapılması gereken Asgari Geçim indirimi, hesaplanan Gelir vergisi düşük olduğu için yapılamamışsa Eksik yapılan Asgari Geçim İndirimi kolaylıkla hesaplanır ve düzenlenecek bordro ile Ödeme emrine yansıtılır. Aksi halde fazla ya da noksan ödemeye sebep olunabilir.
 • 1/3 Maaş hesabında ödemenin yapıldığı tarihteki Gelir Vergisi Matrahı dikkate alınarak Gelir Vergisi hesaplanır. Sözgelimi 2016 Ekim Ayında %20 Gelir vergisi kesilerek 2/3 maaş ödemesi yapılan birisine Şubat 2018 de 1/3 maaş iadesi yapıyorsanız Şubat ayında ilgili memur %15 lik vergi diliminde bulunduğu için tam maaş hesabında gelir vergisi hesabını %15 oranını uygulamak suretiyle yaparsınız. Aldığı 2/3 maaş bilgilerini ödendiği şekliyle yazar farkı hesaplarsınız. Aksi halde Fazla Gelir Vergisi hesaplamak suretiyle memurun hakkının zayiine sebep olursunuz. Çünki Vergi mevzuatımıza göre gelir tahsil edildiği yılın geliri olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile tahsil edildiği tarihteki memurun ulaştığı vergi matrahı dikkate alınarak gelir vergisinin hesaplaması yasal zorunluluktur.
 • Matrah üzerinden hesaplanan Sendika Aidatı, Bireysel Emeklilik kesintisi gibi kesintiler 1/3 maaş maaş hesabında yapılarak tahakkuka bağlanır. Ancak Eş Çocuk yardımı, Sendika Ödeneği gibi 2/3 maaş hesabında tam olarak hesaplanan unsurlar 1/3 maaş hesabında yapılmaz.

1/3 Maaş Bordrosu Örneği

Muhasebat genel müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve kullanılmakta olan maaş sistemi üzerinden üçtebir maaş heaplaması yapılmaktadır. Ancak sistem sadece kadro bilgilerine göre doğrudan maaşın üçte birini hesaplamaktadır. Bu ise derecelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 20 ile 25 TL gibi eksik ödemeye neden olmaktadır. Çünki memura ilgili aydaki ödenen Asgari Geçim İndirimini dikkate almamakta ve doğrudan hesaplanan üçtebir maaş unsurlarından gelir vergisi hesaplamaktadır.

Üçtebir maaş iadesi konusunda uzman destek talep eden arkadaşlarımız ksmdursun@gmail.com adresine e-posta göndermek suretiyle iletişime geçebilirler.

 

 

24 yorum “Üçte bir Maaş Nasıl hesaplanır?

 1. Kasım bey 1/3 maaş hesabında maaşın iade edildiği dönemdeki vergi dilimini baz almak gerektiğini, bunun memur için avantaj olduğunu belirtmişsiniz.
  Yasal zorunluluk ise yapacak bir şey yok ama memurun karına olmayacaktır. Ben 13 ay açıkta kaldım. Halen paramı alamadım. Şimdi yüzde 20 dilimdeyim. Yani bugün verseler %20 üzerinden vergi kesilecek. Vergi matrahı yükselecek son aylarda belki 27 vergi dilimine geçeceğim.

 2. Mustafa Bey aynen dediğiniz gibi Ödemenin Yapıldığı Yıldaki Toplam Matrah dikkate alınarak hesaplamanın yapılması yasal zorunluluk. Memurun avantajına şeklinde ben herhangi bir yorum yapmadım. Siz belki öyle bir anlam çıkardınız. Benim söylediğim şu; Ekim 2016 da açığa alınan memur %20 lik vergi diliminde bile olsa mesela 2018 yılının ocak ayında bu kişinin 1/3 maaş iadesini yapıyorsanız ödemenin yapıldığı ayda memur o an için %15 lik vergi diliminde bulunduğundan velir vergisini %15 oranından hesaplamanız gerekir. Aksi halde memurun hakkı zayii olur dedim.Olaya isterseniz bir de şu yönüyle bakın. Açıkta kaldığınız yıllarda siz maaşınızı tam olarak alsaydınız %20 lik vergi dilimine girecektiniz, ya da o yıl girmiş olsanız bile 4-5 ay geç girdiniz. Dolayısı ile devletin de sizin de hak kaybına uğramamanız için yasa koyucu böyle bir yönteme başvurmuş olmalı. Bunun ile ilgili kanundaki hüküm açık bir ifade ile şöyle ” Gelir, elde edildiği yılın geliri sayılır“. Bu nedenle bu yıl içerisinde alacağınız 1/3 maaş hesaplanırken bulunduğunuz vergi dilimini dikkate alarak hesaplamanız gerekir.
  Size tavsiyem bu işleri bilen birisine hesaplatmanız. KBS den ay ay 1/3 maaş hesaplaması yaptırıp bu verileri bordroda birleştirenleri de gördüm. On da da şöyle bir yanlışlık var. Tahakkuk olarak tutar ancak Gelir vergisinde ve Asgari Geçim İndiriminde yanlış sonuca varırsınız. Oysa memur 2/3 maaş ödendiğinde vergi matrahı düşük olduğu için Asgari geçim indirimini tam olarak alamamışsa bunların da bordroya yansıtılması gerekir. Bazen bu tür hesaplamalar ile memurun derecesine göre 20-25 TL her ay için eksik hesaplama olabiliyor.

 3. Kasım abi;
  21 yıllı, bekar 2 çocuklu, Vergi Dilimi %20, ilksan üyesi, bir öğretmen istifa ederse
  Ay Temmuz 15.07.2018
  İstifa Ağustos 01.08.2018
  Emekli keseneği %20 ile GSS %12 geri alınır mı?

  Kişi borcu nasıl hesaplanıyor. Bir örnek paylaşabilir misiniz?

 4. kişi borçları içinde 5510 ve 5434 sayılı kanuna göre maaş alan personeller için kişi borcu cetveli düzenleyebilirmisiniz çok araştır bilgi kirliliği fazla olduğundan işlem yapamadım. kısaca kişi borcu nasıl oluşturulur. hangi kesenekler şahıstan kıst yada tam alınır

  1. Kişi Borcu hesaplama konusu çok ayrıntılı bir konu. Kişi borcuna alınma nedeni(İstifa,Açığa Alınma,Ücretsiz izin), Hizmet Süresi, Bağlı olduğu sosyal güvenlik yasası gibi çok yönlü düşünülmesi gereken bir konu. Karşılaştığım kişi borcu hesaplamalarının yarısından fazlasının yanlış hesaplandığını gördüm. Dilimizin döndüğü kadar konu içerisinde bahsettim ama söylediğimiz gibi çok fazla değişkene bağlı olduğu için yanlışlık yapma ihtimali de o derece artıyor.
   Kısaca size şunu söyleyebilirim. En çok takıldıkları konu %20 Kesenek memurdan geri istenek mi? Eğer hizmet yılı 5 – 10 yıl arasında ise 87. maddeden yararlanıyor demektir. Bu durumda %20 emekli keseneği Memur için hesaplanan kişi borcundan mahsup edilecek. Yani kişiden alınmayacak. Tahakkuk toplamından Gelir vergisi , damga vergisi ve %20 emekli keseneği düşüldükten sonra kalan tutar kişiden tahsil edilecektir.

 5. Kasim bey ogrrtmenim 2016 ekim ayinda kesintim basladi 2019 ocakta goreve basladim buarada derecem 5 in 2 sinden 4un ikisine geldi. Toplam 27 ay icin derece kademe odemeleride dahil 25 bin civari odeme cikiyor yanlis hesaplandigini dusunuyorum.

  1. Sayın HT, hazırladığınız bordroyu görmediğim için bir şey söylemem mümkün değil. Doğru da olabilir yanlışta. Bilen birisine bordronuzu kontrol ettirin.

 6. Kasım Bey merhaba,
  2016 ağustostan 2019 Nisan ayına kadar toplam 33 kesinti ile açıkta kaldım. Şimdi bize 29 bin küsür lira para ödeneceğini söylediler. İlk açığa alınmadan önceki ay 2700 lira maaş alırken açığa alındığı ay maaşım 1800 e düştü. Şuan da da emsallerim 3850 maaş alırken ben 2650 alıyorum. Kaba taslak ortalama 1000 lira kesinti gibi hesaplayıp 33 nine yakın bir tutar beklerken 29 bin rakamı biraz az geldi açıkçası. Size sormak istediğim konu şu. Memur bunu hesaplarken yasal faizleri işin içine katarmı? Örnek veriyorum 2016 ağustosta maaşımdan kesilen 1/3 orana tekabül eden 900 TL nin göreve iade edildiğim 2019 mayısa kadarki Yasal faizi nasıl hesaplanır. Ne kadardır kabaca. Yardımcı olur cevaplarsanız çok mutlu olurum. İyi çalışmalar diler teşekkür ederim.

  1. Sayın eren eren sorunuzda belirttiğiniz rakamlarım alacağınız paranın hesaplanmasında kullanılabilecek bir veri değil. Görevinizin ne olduğunu ve derecenizi dahi yazmamışsınız. kaldıkı yazsanız bile onlarda yeterli olmaz. Maliye kökenli birisi olarak şu kadarını söyleyim kuruş için bile eğer hata tespit edilirse geri döner. ama tespit edilemez ayrı konu. düzenlenen bordronun en kolay kontrol yöntemi gönderilmesi gereken keseneklerin kesenek kontrol sisteminden alınarak karşılaştırılması. Kesenekler tutsa bile yinede hatalı olma ihtimali vardır. Onun için doğru verilerle maaşınızı hesaplamadan bir rakam vermem mümkün değil.
   Diğer taraftan açığa alınanlara göreve döndüklerinde ödenen 1/3 maaş iadesinde devlet gecikme faizi ödemiyor. Faizi ile ödenmesi gerektiğine dair mahkeme kararınız varsa ödenir. Aksi halde ödenmez.
   sayfamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 7. Kasım Bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Ben öğretmenim. Derecem 5/2 si. Dediğiniz gibi işin içinde bir sürü kalem olduğundan burada yazdığım birkaç bilgiyle doğru hesaplama yapmanız mümkün değil. Ben kabaca bir örnek olması açısından rakamları verdi. Açığa alındığımda ilk aylarda elime geçen net tutar 900 tl civarı azalmışken bu tutar maaş artışlarıyla beraber son ay yaklaşık 1200 liraya ulaştı. Kabaca bir hesap yaptığımda 33 aylık açık için aylık ortalama 900 tl ye tekabül eden 29 binlik toplam tutar açıkçası biraz az gözüktü.
  1/3 maaşlara faiz ödenmesiyle alakalı anayasa mahkemesinin bir kararı mevcut. Sizce bu kararı versek bu ödemeyi almamız mümkün mü ? Saygılarımla iyi çalışmalar dilerim.
  hhttps://www.memurlar.net/haber/814994/aym-den-onemli-karar-acikta-iken-iade-edilen-memurun-mali-haklari-faiziyle-odenir-mi.html

 8. Kasım bey merhaba,
  Yukarıda yayınladığınız 1/3 maaş bordrosu örneğinde gelir vergisi kısmında 1/1 kısmı 87,76 lira. 2/3 kısmında 77,98 lira. 1/3 kısmında ise 9,78 lira yazıyor. 1/1 kısmına kabaca 90 tl desek 2/3 kısmı 60tl. 1/3 kısmı 30 tl gibi bir rakam olması gerekmiyor mu? oradaki hesap kısmı nasıl hesaplanıyor bilgilendirmeniz mümkünmü acaba.

  1. Sayın Samet Ceylan 1/3 maaş ödemesinin hesabında hareket noktası şu. Bu kişi tam maaş alsaydı bordro bulgileri nasıl olacaktı. Önce bu hesaplanır ve bu maaştan da aldığı maaş unsurları mahsup edilerek daha ne kadar maaş ödeneceği hesap edilir. Gelir vergisinde de hesap aynı şekilde kesilmesi gereken gelir vergisinden 2/3 maaşta kesilen gelir vergisi çıkarılmak suretiyle eksik kesilen gelir vergisi tamamlanır. Şayet 2/3 maaş ödemesinde mahsup edilemeyen gelir vergisi var ise o da A.G.İ. olarak tahakkuk verilmek suretiyle ilgiliye ödenmesi gerekir. İyi çalışmalar.

  1. Mehmet bey merhabalar. Sorunuza cevap verebilmek için verdiğiniz veriler çok yetersiz. Dereceniz ne , ünvanınız ne , ne kadar süre açıkta kaldınız bunlar ve daha fazlası bilinmeden yorum yapmak imkansız. iyi çalışmalar.

 9. Kasım Bey merhaba
  Ben 26 Haziran günü açığa alındım. Temmuz maaşımdan 1/3 kesinti yapıldı ama ayrıca benden 19 gün için de hesapladıkları parayı da resmi olarak talep ettiler. Yapılan işlem yasal mı? Teşekkürler

  1. Sayın Aykut Ertaş yapılan işlem Bana göre de doğrudur. Memur maaşı peşin ödendiği için 26 Haziran -14 Temmuz arası 19 günü yatırmanz gerekir.

 10. Kasım bey merhaba,
  ben 2012 yılında 3 ay açığa alındım. mahkemem beraatla yeni sonuçlandı. 2012 yılında kesilen 1/3 maaş farkını talep ettim. ödeme yapılırken yasal faiziylemi ödeme yapılır yoksa kesilen tutarmı ödenir. teşekkürler

  1. Mahkeme kararında faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmişse faizi ile birlikte alabilirsiniz. aksi halde faiz ödenmez.

   1. mahkeme kararında maaşla ilgili herhangi bir ibare yok. bu durumda ne yapmalıyım. ödeme yapıldığında faiz uygulanmamışsa tekrar mahkemeye vermem söyleniyor. bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim. teşekkürler.

 11. merhabalar Kasım Bey. maaş iadesi ile ilgili bir soru soracaktım .
  2016 temmuz maaş net: 2772TL
  2016 ağustos maaş net: 1912 TL
  2016 eylül maaş net: 0 TL
  07.10.2016 yılında kamu zararı ile 671 lira borç ödedim.
  22 temmuz 2016 açığa alınma.
  01 Eylül 2016 ihraç.
  24 Eylül 2019 göreve iade.
  Ayrıca göreve iade bodro ve ödediğim borç ekte var. sorum şurada bu paralar bana iade edilirken ödediğim borç verilmedi.
  tahakkuk bunun ağustos için verilen 650 tl olduğunu söyledi. o zaman bana yatan ekteki bodroda 650 tl açığa alınmam için yatırılan para ise benim yatırdığım ayrıca 675 tl nerede?
  AG. asgari geçim indirimi hiç eklenmeden param iade edildi .Bu ödeme şekli doğru mu?

  göreve iade yatan aylar net
  2016 ağustos 651tl
  2016 eylül 2456tl ve devam edip…….. 2019 eylül 3837tl toplam 109.450 tl

  1. Eleman bu aylar hesaplanmadan doğru olup olmadığın söylemek mümkün değil. Yalnız şu kadarını söyleyeyim; açığa alındıktan sonra sizden alınan kıst maaş iadesini de ödemeleri gerekir. Kadro aylık kartınıza bakmış ve ona göre iade bordrosu düzenlemişlerdir. Sizin nakten ödediğiniz paranın da iadesi hususunda itiraz etmeniz gerekirdi. Asgari Geçim indirimine galince ;ancak hesaplanan gelir vergisi almanız gereken AGİ tutarından düşük ise iadesi yapılamayan miktar var ise o miktarı ödemeleri gerekirdi. Üçteiki maaşta tam iade yapılmış ise üçtebir maaşta AGİ olmaz.

 12. Merhaba Kasım bey tarafımdan istenen fazla ödenen aylıkla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum kısaca bilgi verirseniz sevinirim.
  15.07.2019 net maaş 6004 tl
  05.08.2019 — açığa alınma
  15.08.2019 net maaş 6004 tl (açığa alınma ile ilgili kesinti işlemi yapılmamış sanırım)
  15.09.2019 net maaş 1352 tl
  03.10.2019 — ihraç
  sonrasında tarafımdan 2000 tl civarında yersiz fazla ödenen maaş iadesi istendi. benim hesaplamalarıma göre ortada bir yanlışlık var kabaca bir hesap yaparsak sizce mümkün mü.

  1. SayınH.emre bey net maaş üzerinden hesaplama yapılmaz. Maaşın tüm unsurları ayrı ayrı değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir