Rapor Kesintisi Hesaplama

Maaş İşlemleri

Rapor Kesintisi Nasıl ve Hangi Unsurlardan Yapılır

657 sayılı devlet memurları kanununun 152 maddesi bilindiği üzere devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatlar ile ilgili konuları düzenlemektedir.
Anılan maddenin III- ORTAK HÜKÜMLER bölümünde “...Değişik: 6/7/1995-KHK-562/5 md.)Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.” hükmü yer almaktadır.
Bu madde yeni bir düzenleme olduğu için gayet açık. Ancak yinede uygulamada bir çok yanlışlıklar yapılmaktadır. Şimdi olöası gerekeni bir örnek ile açıklarken yapılan hatalara da yeri geldiğinde değinmek istiyorum.
UnvanD/KÖ.H.T OranıYan Öd. Göst.
Memur4/149500
Tutarı :447,1515,23
12 Güne isabet eden tutar :178,866,09
12 Güne isabet eden tutarın %25’i :44,721,52
Kesinti Sonrası Ödenecek Tutar :402,4313,71
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi 4.dereceni 1.kademesinden maaş alan bir memurun rapor kesintisine tabi olan maaş unsurları (oranı %49 olan) Ö.H.T. tutarı ve (Göstergesi 500 Olan) Yan Ödeme tutarı üzerinden kesinti hesaplanmaktadır. Özel Hizmet Tazminatı ile Yan Ödeme Tutarının nasıll hesaplandıklarını burada ayrıca anlatmayacağım. 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Devlet Memurlarının Maaşının Hesaplanması Konusunda anlatmıştım. Dileyen oraya bakabilir. Yukarıdaki hesaplamalarımızdan da anlaşılacağı gibi kesinti sadece 12 gün rapora isabet eden tutarın; yani ÖHT tutarının 12 gün rapora tekabül eden 178,86 TL nin %25’i olan (44,72 TL) ve Yan Ödeme tutarının yine 12 gün rapora isabet eden 6,09.TL nin %25’i olan (1,52 TL) kadar eksik ödeme yapılması gerekir.
Rapora isabet eden tutarı hesaplarken çalışılan aydaki gün sayısı dikkate alınır. Mesela bizim örneğimizde olduğu gibi Haziran ayı maaşından kesinti yapılacaksa Tutar/30 X Raporlu Gün Sayısı şeklinde hesaplama yapılır. Ama bu kesinti Şubat ayı için olsaydı formülümüz Tutar/28 X Raporlu Gün şeklinde olacaktı.
Bu konuda yapılan hataları şöyle sıralayabiliriz.
  • Rapor kesintisinin alakası olmayan bir ayda yapılması: Rapor kesintilerinin yıl sonuna kadar yapılmayıp, yıl sonunda yada takip eden yılda sistemden alakasız ayın verileri ile kesinti yapılmaktadır.
  • Rapor kesintileri manuel olarak hesaplanıp vezneye yatırılması: Zamanında yapılmayan rapor kesintilerinin manuel olarak hesaplanırken rapora isabet eden tutarın %25′ yerine doğrudan rapora isabet eden tutarın tahsili gibi yanlışlıklar yapılabilmektedir.
  • Diğer bir başka hususta alakası olmayan unsurlar üzerinden, örneğin Ek Ödeme tutarın dan da tazminat olduğu gerekçesi ile rapor kesintisi yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir