Normal Terfi – Emekli Müktesebi Terfisi – Maaş Müktesebi Terfisi

Terfi İşlemleri

Kaç farklı terfi şekli var?

Mutemet arkadaşlarımız çok iyi bilirler 5434 Sayılı Kanuna tabi olan (01.10.2008 Tarihinden önce memuriyete Başlayan)  çoğu memurlarımızın Maaş Müktesebi ile Emekli Müktesebi aynı olduğu halde, bazı memurlarımızın maaş ve emekli müktesepleri farklıdır. Bu yüzden de terfilerinin yapılış şekilleri farklıdır. Kısacası terfileri şöyle sıralayabiliriz.

  1. Normal Terfi,
  2. Maaş Müktesebi Terfisi
  3. Emekli Müktesebi Terfisi

Normal Terfi : Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunlar memuriyete girdikten sonra terfileri normal olarak devam eden, var ise memuriyet öncesi Sigortalı ya da Bağ-Kur‘lu hizmetlerini saydırmamış veya memuriyeti sırasında ücretsiz izin kullanmış olsalar bile hizmet borçlanması yaptırmamış memurlardır. Bu durumda olan memurların maaş müktesebi ile emekli müktesebi birlikte ilerler ve normal olarak yılda bir kez maaş derece/kademeleri ile emekli derece/kademeleri birlikte yükseltilir.

Maaş Müktesebi Terfisi : Hem memuriyete girdikten sonra memuriyet öncesi Özel sektörde geçen hizmetlerinin hizmet birleştirmesi yapılmak suretiyle saydırılması hem de memuriyeti sırasında kullanmış olduğu ücretsiz iznin ( Doğum sonrası ücretsiz izin) usulüne uygun borçlanılması emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesini etkileyecektir. Bu durumda olan memurların maaş derece/kademelerinde bir değişiklik olmazken, emekli derece/ kademeleri saydırılan yada borçlanılan hizmet süresi kadar ileri gidecektir. Bu durumda olanların terfileri eğer KBS den değil de ayrıca sistem dışı bordro ve ödeme emri düzenlenmek suretiyle yapılıyor ise gösterge tutarından emekli keseneği pirimi kesilmez. Yalnızca Ekgösterge artışı var ise bundan kesenek kesilir. Çünki emekli keseneğinin matrahına dahil olan Emekli Göstergesi ile Ekgöstergedir.

Emekli Müktesebi Terfisi : Maaş müktesebi terfisinde bahsettiğimiz gibi hem memuriyet öncesi Özel sektörde geçen hizmetlerin birleştirmesi suretiyle saydırılmasında hem de  memuriyeti sırasında kullanmış olduğu ücretsiz iznin usulüne uygun borçlanılması durumunda emekli derece/kademesi ilerlemesi nedeniyle  maaş derece/kadenesi  terfisi ile emekli derece/kademe terfileri ayrı ayrı tarihlerde yapılır. Bunda da dikkat edilmesi gereken husus ilgilinin terfisi eğer KBS den değil de ayrıca sistem dışı bordro ve ödeme emri düzenlenmek suretiyle yapılıyor ise %100 Artış Memur Pirimi ile %16 Memur Piriminin ilgili memur tarafından saymanlığa yatırılması gerekir. Ödeme Emrinde yalnızca %100 Artış Devlet Katsısı ve %20 Kesenek Devlet Katkısı yeralır. Memur pirimleri gösterilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir