Memuriyet Giriş Dereceleri

Genel Maaş İşlemleri

Giriş Dereceleri: Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişikli kten sonra bazı istisnai durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademeleri ile tahsil itibariyle yükselebileceği en son derece ve kademeler aşağıya çıkartılmıştır.

MEMURİYET GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ

Öğrenim DurumuGiriş D/KEn Son D/K
okulu bitirenler15/17 Son
Ortaokulu bitirenler14/25 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler14/35 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler13/14 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler13/24 Son
Liseyi bitirenler13/33 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler12/23 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler11/12 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler10/12 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler10/22 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler10/21 Son
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler10/31 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler9/11 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler9/21 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler9/31 Son

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir