Memuriyet Giriş Dereceleri

0
276

Giriş Dereceleri: Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişikli kten sonra bazı istisnai durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademeleri ile tahsil itibariyle yükselebileceği en son derece ve kademeler aşağıya çıkartılmıştır.

MEMURİYET GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ

Öğrenim Durumu Giriş D/K En Son D/K
okulu bitirenler 15/1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14/2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14/3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13/1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13/2 4 Son
Liseyi bitirenler 13/3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11/1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10/1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10/2 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10/2 1 Son
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 10/3 1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/1 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/2 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/3 1 Son

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here