Memur Maaş Hesaplama Programı

Maaş Hesaplama Maaş İşlemleri

Memur Maaş Hesaplama Programı

Memur maaş hesaplama programı hazırlamak çok karmaşık ve zahmetli bir iş. Biz de karınca kararınca birşeyler yapmaya çalıştık. Memur maaş hesaplama programını Kullanıcılara kolaylık ve Karşılaştırma imkanı sağlasın diye 5434 sayılı Kanununa tabi, ya da 5510 sayılı Kanununa tabi kutucuklarını değiştirmek suretiyle hem 5510 sayılı kanuna tabi memurlar için maaş hesaplaması hem de 5434 sayılı kanuna tabi memurlar için maaş hesaplaması yapma kolaylığını sağlamaya çalıştık. Takdir edersiniz ki memur maaşları konusu mevzuatının surekli değişen bir yapıda olması ve dağınıklığı nedeniyle, özellikle de binlerce unvanı içermesi nedeniyle doğru ve kapsamlı bir veritabanı oluşturmak gerçekten çok zor. Programımızı  hazırlarken biz şu hususları gözettik.

 • Tüm unvanlar için veritabanı oluşturamayacağımıza göre seçtiğimiz unvanlar sayıca önemli bir kesime hitap etsin. Bunun için de başta Eğitim Öğretim sınıfı olmak üzere Genel İdari hizmetler ve hemen hemen tüm birimlerde yer alan Yardımcı Hizmetler sınıfına yer verdik.
 • Programı hazırlarken dikkat ettiğimiz bir diğer husus; kolay bir kullancı arayüzü ile maaşlar konusunda fazla bilgisi olmayan ziyaretçilerimizin de istifade edbileceği bir sayfa sunmaya çalıştık. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur.
 • Seçtiğimiz unvanlar ve dereceler girildiğinde maaş unsurlarını oluşturan Gösterge, Ek Gösterge, Yan Ödeme puanı, Özel Hizmet Tazminat Oranları ve Ek Ödeme Oranlarını veritabanından otamatik olarak ilgili kutucuklara yazdırmak suretiyle kullanıcıların döğru verilerle çalışıp çalışmadığını görme ve kontrol etme imkanı sağlamaya çalıştık.
 • Sınırlı sayıda unvanlara yer vermemize rağmen, maaşını hesaplatmak istediği farklı unvanlara ait verileri iyi bilen kullanıcıların bu unvanlara ait bordroları hazırlayabilmesi  için Ek Gösterge, Yan Ödeme puanı, Özel Hizmet Tazminat Oranları ve Ek Ödeme Oranlarının yer aldığı textbox’ları açık bırakmak suretiyle bu unvanlar içinde maaş hesaplama imkanı sağlamak istedik.
 • Elimizden geldiği kadar kontrollerle yanlış veri girişinin önüne geçmeye çalıştık.
 • Tek bir arayüz ile seçili olan radiobutton’u kolayca değiştirmek suretiyle hem 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa tabi memurlar için, hem de 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi memurlar için maaş hesaplama imkanını sunmaya çalıştık.

Takdir ziyaretçilerimizin. Siz değerli ziyaretçilerimizin öneri ve eleştirileri ile inşallah daha güzelini sunmaya çalışacağız.

Maaş ve 14 günlük fark hesaplama formuna ulaşmak için linke tıklayınız.

10 yorum “Memur Maaş Hesaplama Programı

 1. Kasım Bey maaş hesaplama proğramına kendi bilgilerimi girdim kuruşuna kadar tuttu.
  Fakat Eğitim durumuna lisans girdiğim halde bordroda yüksek lisans olarak gösterdi.
  Orayı bir kontrol edersek sorunsuz çok güzel olmuş.
  Ellerinize sağlık.

  1. Haklısın Serhat. O kadar kontrol etmeme rağmen ben fark etmedim o hatayı. Üçüncü göz’ün bakması başka oluyor. Teşekkürler hemen düzeltiyorum.

  2. Serhat bey eğitim durumu ile ilgili sorun çözüldü. 14 Günlük fark hesaplaması da yapabilirsiniz.

 2. Kasım Abi
  657 maaş bordronuzu exceltürk sitesinden bu yana kullanıyorum.
  MEB ‘de çalışan 4/b sözleşmeli öğretmenler için de maaş bordrosu hesaplaması ekleyebilir misiniz?

  1. İlhan bey bir örnek bordro gönderirsen neden olmasın ekleyelim tabi. Hem de güzel bir şey yapalım. herkes yararlansın.Telefonunu emutemet@gmail.com adresine gönderirsen ayrıntıları görüşürüz.

 3. 663 Sayılı KHK Kapsamında Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde Büro Görevlisi olarak görev yapmakta iken, 25/09/2017 tarihinde yayımlanan 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında büro görevlisi sözleşmemin sonlandırılması neticesinde 25/11/2017 tarihinde Büro görevlisi görevimden ayrılarak 26/11/2017 tarihinde kadromun bulunduğu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevime başladım. Ayrılış-başlayış arasında gün farkı olmamasına rağmen Kasım 2017 ayı maaşımdan, asgari geçim indirimi ve aile yardımı kesintisi yapılmış .iki taraf ta ödeme yapmıyor.bu ödemeyi nasıl alabilirim

  1. Hasan Bey merhabalar. Eksik ödemenizin ne olduğunu tam olarak anlayabilmem için Hem Kamu hastaneleri Birliğinde Büro meurluğu görevinde adına düzenlenen bordronu (Ekim 2017 Ayı bordronuzu) hem de Eksik Ödemenin yapıldığı Şanlıurfa Ağitim Araştırma Hastanesindesinde adına düzenlenen (Kasım 2017)bordro örneğini gönderirseniz neyin eksik ödendiğini daha net anlarız. Eksik ödeme hangi kurumda yapılmış olursa olsun bunu belgelemek şartıyla halen çalıştığınız kurum tarafından düzeltilmesi gerekir. bordro örneklerinizi ksmdursun@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 4. Hasan bey gönderdiğiniz aralık ayı bordrosunu gördüm. Aile yardımı ve Özel gider indirimi uygulanmamış. Sanırım size 2/3 maaş yapmışlar ama bir önceki aydan yapmış oldukları fazla ödemeyi mahsup ederek aralık ayı bordrosunu düzenlemişler. Dairenizdeki mutemet arkadaşla görüşüp üçte iki maaşta neden eş ve çocuk yardımı ile Özel gider indiriminin uygulanmadığını sorabilirsiniz. Bana göre yanlış hesaplanmış.

 5. kefalet aidatı kesintilerinin gelir vergisi matrahından düşmesi gerekmez mi üstat.Kolay gelsin iyi çalışmalar

  1. Bildiğim kadarıyla Kefalet Aidatı gelir vergisi matrahından düşülmüyor Gürcan bey. Bilindiği üzre Kefaletli görevden ayrılanlar ve emekli olanlar kefalet sandığına kesilen paralarını geri labiliyorlar. Bu nedenle olabilir.
   Konu ile ilgilibüçük bir araştırmada şu bilgilere ulaştım. Gelir İdaresi Başkanlığının Ücret Gelirleri elde edenler için hazırlamış olduğu Vergi Rehberinde Şöyle Diyor;
   4.1. Gerçek Ücretler
   Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır.
   4.1.1. Ücretin Safi Tutarının Tespiti
   Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır.
   Bu indirimler şunlardır:
   Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,
   Sosyal güvenlik destekleme primi,
   İşsizlik sigortası primi,
   Hayat/Şahıs sigorta primleri,
   OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,
   Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),
   Engellilik indirimi.
   4.1.1.1. Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri
   Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi tutarından indirilebilir.
   Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumu üyelerine, çeşitli yasalarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primlerin borçlanmak suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır.
   Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi, yasal olarak kabul edilmiş bulunan kurumlara, yasalarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin tutarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır.
   Aidat peşin olarak toptan ödenmiş ise ödenen tutarın tamamı indirim konusu yapılıncaya kadar gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılması gerekir.
   Ücretin gerçek ve safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılan aidat ve primleri, herhangi bir edenle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri edeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primleri tekrar ücret matrahından indirim konusu yapmaları mümkün değildir.
   4.1.1.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hesaplanarak işçiden kesilen sosyal güvenlik destekleme primi de ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
   4.1.1.3. İşsizlik Sigortası Primi
   4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında ücretliler tarafından ödenen işsizlik sigortası primleri de ayrıca ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
   4.1.1.4. Şahıs Sigorta Primleri
   Ücretin gerçek safi değerinin tespitinde şahıs sigorta primlerinin indirim konusu yapılması ile ilgili Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)” hükmü yer almaktadır.Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;
   ● Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı
   hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,
   ● Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs
   sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır.
   İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2016 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı (1.647 x 12) = 19.764 TL’dir.)
   4.1.1.5. Sendikalara Ödenen Aidatlar
   İşçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla belgelendirilmesi kaydıyla, vergi matrahının tayininde gayrisafi ücret tutarından indirilebilecektir.
   Sendika aidatı işverenler tarafından ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise ve bu şekilde ödenen aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda makbuz aranmaz.
   Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarından birisine üye olup, kendisinden sendika tarafından belirlenen tutar kadar kesilen sendika aidatı ücretin safi tutarının tespitinde matrahtan indirim konusu apılabilecektir.
   4.1.1.6. Engellilik İndirimi
   Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir