Düzeltme Terfi Bordrosu Düzenleme

Düzeltme Terfisi Nedir? Özellikle okullarda çalışan mutemet arkadaşlarımız mutlaka bu tür sorunlarla karşılaşmışlardır. Genellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 64.Madde ile memurlara tanınan 6 yıllık olumlu sicil alanlara bir kademe uygulaması (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.) nedeniyle kurumlar […]

Devamını Oku

Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler

Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler ne anlama geliyor? Bilindiği gibi ülke genelinde topyekün kalkınmanın sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi için devlet birtakım ekonomik tedbirlerin yanında, hem bu bölgelerdeki nitelikli personel açığının karşılanması hem de bu bolgelerin kalkınmasına katkı sağlamak için diğer yandan da sosyal tedbirlerle destek sağlamaktadır. Bu bölgelerde en az 2 yıl fiilen […]

Devamını Oku

Terfi ve İntibak Bordronuz e-posta Adresinize Gelsin

Terfi ve İntibak Bordronuz e-posta Adresinize Gelsin Terfi ve İntibak Bordrolarınızı düzenlemek için kıymetli zamanınızı harcamayın. Aşağıdaki belgeleri e-posta adresimize gönderin Bordro ve Ödeme Emrinizi düzenleyip e-posta adresinize gönderelim. Gönderilecek Belgeler En son Ödenen Maaş Bordrosu, Terfi ya da İntibak Onayı, Hizmet Belgesi (ilk göreve başlama, tayin, terfi ve diğer personel hareketlerini gösterir belge) İletişim

Devamını Oku

Normal Terfi Örneği-5434 (01.01.2008 Öncesi)

Terfi bordrosu ve Ödeme Emri düzenleme Terfi bordrosu düzenlemek için öncelikle kadene ve derece yükselmesinin memurun hangi verilerinde değişikliklere neden olduğunun bilinmesi lazım.  Şimdi bunları bir örnekle açıklayalım. Eğitim Öğretim hizmetleri sınıfından bir öğretmenimizin gecikmiş terfisini yapalım. Almakta Olduğu Maaş Bilgileri Hizmet Sınıfı : Eğitim Öğretim Hizmetleri Unvanı : Öğretmen Mevcut D/K :  5/3 – […]

Devamını Oku

Normal Terfi – Emekli Müktesebi Terfisi – Maaş Müktesebi Terfisi

Kaç farklı terfi şekli var? Mutemet arkadaşlarımız çok iyi bilirler 5434 Sayılı Kanuna tabi olan (01.10.2008 Tarihinden önce memuriyete Başlayan)  çoğu memurlarımızın Maaş Müktesebi ile Emekli Müktesebi aynı olduğu halde, bazı memurlarımızın maaş ve emekli müktesepleri farklıdır. Bu yüzden de terfilerinin yapılış şekilleri farklıdır. Kısacası terfileri şöyle sıralayabiliriz. Normal Terfi, Maaş Müktesebi Terfisi Emekli Müktesebi […]

Devamını Oku

Derece/Kademe Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimler

Derece/Kademe, Terfi – İntibak ile ilgili bazı kavramlar ve anlamları Terfi: Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye yükseltilmesi veya ilgilinin, bulunduğu unvandan hiyerarşi olarak daha üst bir unvanlı kadroya atanmasıdır. Terfi etmek: Memurun bulunduğu kadrodan daha üst dereceli veya hiyerarşi olarak daha üst bir kadroya yükselmesidir. Terfi tarihi: Memurun […]

Devamını Oku

Terfi -Kademe İlerlemesi/Derece Yükselmesi

Kademe ve kademe ilerlemesi Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak […]

Devamını Oku