25 Şubat 2018 Pazar

Terfi ve İntibak Bordronuz e-posta Adresinize Gelsin

Terfi ve İntibak Bordronuz e-posta Adresinize Gelsin Terfi ve İntibak Bordrolarınızı düzenlemek için kıymetli zamanınızı harcamayın. Aşağıdaki belgeleri e-posta adresimize gönderin Bordro ve Ödeme Emrinizi...

Normal Terfi Örneği-5434 (01.01.2008 Öncesi)

Terfi bordrosu ve Ödeme Emri düzenleme Terfi bordrosu düzenlemek için öncelikle kadene ve derece yükselmesinin memurun hangi verilerinde değişikliklere neden olduğunun bilinmesi lazım.  Şimdi bunları...

Normal Terfi – Emekli Müktesebi Terfisi – Maaş Müktesebi Terfisi

Kaç farklı terfi şekli var? Mutemet arkadaşlarımız çok iyi bilirler 5434 Sayılı Kanuna tabi olan (01.10.2008 Tarihinden önce memuriyete Başlayan)  çoğu memurlarımızın Maaş Müktesebi ile...

Derece/Kademe Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimler

Derece/Kademe, Terfi - İntibak ile ilgili bazı kavramlar ve anlamları Terfi: Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye yükseltilmesi...

Terfi -Kademe İlerlemesi/Derece Yükselmesi

Kademe ve kademe ilerlemesi Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu...