Görevden uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma: Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Yetkililer:Madde 138–Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; c) İllerde valiler; ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe […]

Devamını Oku

Aylıktan Kesme Cezası

Aylıktan Kesme Cezası Yaptığım araştırmalarda Aylıktan Kesme Cezasının bir çok kurumda yanlış uygulandığı sonucuna vardım. Bu kanıya nasıl mı vardım? memur maaşları ile ilgilenen bir çok web sayfası ve forumları incelerseniz bu farklılıkları siz de görürsünüz. Kimileri memura ödenen tüm maaş unsurların tahakkuk toplamını, kimilerinin memura ödenen net maaşı, kimilerinin ise kanunda tanımı yapılan aylık […]

Devamını Oku

2017 Yılı Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları   1 Ocak 2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2017 Yılı) I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) […]

Devamını Oku

2017 Yılı Ücretlerde Vergi Dilimleri ve Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2017 yılı  ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi Gelir Vergisi Dilimi Vergi oranı 13.000 TL’ye kadar 15% 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20% 110.000 […]

Devamını Oku