25 Şubat 2018 Pazar

2016 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi Zam ve Tazminatlar

2016 Yan Ödeme Kararnamesi Zam ve Tazminatlar Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2....

6245 Sayılı Harcirah Kanunu

6245 Sayılı Harcirah Kanunu için tıklayınız! 2017 Yılı Yurtiçi Harcirah Yevmiyeleri ve Yurtdışı Gündeliklerine ya da diğer bilgilere Menu'deki arama simgesine tıklamak suretiyle site içi...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız!

3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3628 Sayılı Kanun Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu için tıklayınız!

657 sayılı Kanun’un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)

657 sayılı Kanun'un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin 657 sayılı Kanun'un 108/E maddesi uyarınca ücretsiz izin 5 kıdem yılını dolduran kamu görevlileri ilgili kanun maddesi...

Devlet Memurları Kanunu GenelTebliği (Seri Mo:153)

Mevcut kadrosunun 3. kademesinde bulunmakla beraber bir üst dereceye yükselmesinde öğrenim durumu veya sicil yönünden sakınca bulunmayan personel, bir üst derecede boş kadro olmaması...

Kanunlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş hali)

Görevden uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma: Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir....

Aylıktan Kesme Cezası

Aylıktan Kesme Cezası Yaptığım araştırmalarda Aylıktan Kesme Cezasının bir çok kurumda yanlış uygulandığı sonucuna vardım. Bu kanıya nasıl mı vardım? memur maaşları ile ilgilenen bir...

2017 Yılı Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları   1 Ocak 2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2017 Yılı) I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden...