2006/10344 Sayılı Yan Ödeme Kararnamesi (2016 yılı Değişiklikleri işlenmiş hali)

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi:27/12/2016 No: 2016/9670 Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965No: 657 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 31.12.2016 No: 29935 (2. Mükerrer) MADDE 1-(1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına […]

Devamını Oku

Yıllar İtibariyle Memur Maaş Hesaplamalarında kullanılan Katsayılar

Katsayılar Nedir? Memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan temel unsurlar katsayılardır. Tüm maaş unsurları bunlarla hesaplanır. Maaş unsurlarını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Güsterge Tutarı, Ek Gösterge Tutarı, Taban Aylık Tutarı, Kıdem Aylık Tutarı…. 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Devlet Memurlarının Maaşının Hesaplanması başlığı ile tüm unsurların hesaplamasının nasıl yapıldığı ayrı ayrı anlatıldığından tekrar olmaması için bir […]

Devamını Oku

Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentleri Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

(II) SAYILI CETVEL (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 20.Maddesi ile II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan Ücret Göstergeleri 2.280 Puan arttırılmıştır. Sıra […]

Devamını Oku

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı görevler için Makam Tazminatı Göstergesi ve buma bağlı olarakda Temsil ya da Görev Tazminatı göstergesi belirlenmiştir. Daha açık bir  ifade ile; Makam Tazminatı göstergesi 7000 ve daha fazla olan kadrolarda görev yapan memurlar için Temsil Tazminatı Göstergesi, Makam Tazminatı göstergesi 7000’den az olan kadrolarda görev yapan […]

Devamını Oku

Hizmet Sınıfları, Unvan ve Derecelere Göre Memur Ek Göstergeleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  Eki Cetveller I Sayılı Cetvel HİZMET SINIFLARI, UNVAN VE DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER I – GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI UNVANI   DERECE EK GÖSTERGE a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, Bakan Yardımcısı 1 8000 b) Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 1 7600 c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek […]

Devamını Oku

Aile Yardımı Ödeneği

Aile yardımı ödeneği: (1) Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil […]

Devamını Oku

Aile Yardımı Gösterge Rakamları

Yıllar İtibariyle Eş ve Çocuk için Ödenen Aile Yardımı Gösterge Rakamları Aile Yardımı; Eş ve her bir çocuk için belirlenen gösterge rakamının Aylık Katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. 15/1/2005 tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir. Aile Yardımı Ödeneği Gösterge Rakamları Yürürlük Tarihi Eş Yardımı Göstergesi Çocuk Yardımı Göstergesi […]

Devamını Oku

2017 Yılı İçin Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2017 Yılı İçin Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi Tutarları MEDENİ.HAL    AYLIK TUTAR Bekar 133,31 TL Evli eşi çalışmayan 159,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63 TL Evli […]

Devamını Oku

5434-5510 Maaş Karşılaştırma

5434-5510 Maaş Karşılaştırma Aşağıda aynı verilere sahip iki öğretmenden birinin 5434 sayılı kanuna tabi olması, diğerinin 5510 sayılı kanuna tabi olması halinde ödenmesi gereken temel maaş unsurlarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermeye çalıştık. 5434 sayılı kanuna tabi olan, diğer bir ifade ile 01.01.2008 tarihinden önce göreve başlayan devlet memurlarının devlete yükü biraz daha fazla. Ocak 2017 […]

Devamını Oku

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Maaşının Hesaplaması

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Maaşının Hesaplaması Daha önce 5434 sayılı kanuna tabi olan devket memurlarının maaşının nasıl hesaplandığını anlatmıştık. 5510 sayılı kanuna tabi olan devlet memurlarının maaş hesabında en belirgin farklılık kesenek pirim oranları. daha önce 5434 sayılı kanuna tani personel için yaptığımız örneği 5510 sayılı kanuna tabi personel için hesaplayalım ve farklılıklarıda […]

Devamını Oku