25 Şubat 2018 Pazar

Hizmet Sınıfları, Unvan ve Derecelere Göre Memur Ek Göstergeleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  Eki Cetveller I Sayılı Cetvel HİZMET SINIFLARI, UNVAN VE DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI UNVANI   DERECE EK GÖSTERGE a) Başbakanlık...

Aile Yardımı Ödeneği

Aile yardımı ödeneği: (1) Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun...

(I) Sayılı Cetvel – Ek Ödeme Oaranları

(I) SAYILI CETVEL - EK ÖDEME ORANLARI Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%) A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: 1- Kadroları Genel İdare...

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı Göstergeleri

Makam ve temsil/görev tazminatı gösterge rakamları ile bunlardan yararlanan memurlar   S.No   Kadro ve Görev Ünvanı Makam Tazminatı Göstergesi Temsil Görev Tazminatı Göstergesi 1 Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı 15.000 20.000 2 a) Diyanet İşleri...

Tazminat Ödenen Diller ve Gösterge Rakamları

Tazminat Ödenen Diller ve Gösterge Rakamları Yabancı dil bilgi seviyesi, ÖSYM tarafından; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez,...

Gösterge Tablosu

MEMUR GÖSTERGE TABLOSU DERECELER K A D E M E L E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1.320 1.380 1.440 1.500 2 1.155 1.210 1.265 1.320 1.380 1.440 3 1.020 1.065 1.110 1.155 1.210 1.265 1.320 1.380 4 915 950 985 1.020 1.065 1.110 1.155 1.210 1.265 5 835 865 895 915 950 985 1.020 1.065 1.110 6 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 620 630 645 660 675 690 705 720 740 10 590 600 610 620 630 645 660 675 690 11 560 570 580 590 600 610 620 630 645 12 545 550 555 560 570 580 590 600 610 13 530 535 540 545 550 555 560 570 580 14 515 520 525 530 535 540 545 550 555 15 500 505 510 515 520 525 530 535 540