2006/10344 Sayılı Yan Ödeme Kararnamesi (2016 yılı Değişiklikleri işlenmiş hali)

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi:27/12/2016 No: 2016/9670 Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965No: 657 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 31.12.2016 No: 29935 (2. Mükerrer) MADDE 1-(1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına […]

Devamını Oku

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı görevler için Makam Tazminatı Göstergesi ve buma bağlı olarakda Temsil ya da Görev Tazminatı göstergesi belirlenmiştir. Daha açık bir  ifade ile; Makam Tazminatı göstergesi 7000 ve daha fazla olan kadrolarda görev yapan memurlar için Temsil Tazminatı Göstergesi, Makam Tazminatı göstergesi 7000’den az olan kadrolarda görev yapan […]

Devamını Oku

Hizmet Sınıfları, Unvan ve Derecelere Göre Memur Ek Göstergeleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  Eki Cetveller I Sayılı Cetvel HİZMET SINIFLARI, UNVAN VE DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER I – GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI UNVANI   DERECE EK GÖSTERGE a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, Bakan Yardımcısı 1 8000 b) Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 1 7600 c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek […]

Devamını Oku

Aile Yardımı Ödeneği

Aile yardımı ödeneği: (1) Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil […]

Devamını Oku

(I) Sayılı Cetvel – Ek Ödeme Oaranları

(I) SAYILI CETVEL – EK ÖDEME ORANLARI Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%) A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro […]

Devamını Oku

Makam ve Temsil/Görev Tazminatı Göstergeleri

Makam ve temsil/görev tazminatı gösterge rakamları ile bunlardan yararlanan memurlar   S.No   Kadro ve Görev Ünvanı Makam Tazminatı Göstergesi Temsil Görev Tazminatı Göstergesi 1 Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı 15.000 20.000 2 a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000 19.500 b) Müsteşar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 10.000 19.000 3 Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre […]

Devamını Oku

Tazminat Ödenen Diller ve Gösterge Rakamları

Tazminat Ödenen Diller ve Gösterge Rakamları Yabancı dil bilgi seviyesi, ÖSYM tarafından; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez, diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonucuna göre belirlenmektedir. Tazminat ödenen diller Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, […]

Devamını Oku