25 Şubat 2018 Pazar

5434-5510 Maaş Karşılaştırma

5434-5510 Maaş Karşılaştırma Aşağıda aynı verilere sahip iki öğretmenden birinin 5434 sayılı kanuna tabi olması, diğerinin 5510 sayılı kanuna tabi olması halinde ödenmesi gereken temel...

2017 Yılı Yurtiçi Gündelikleri Tazminat Tutarları

H-CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik TL A- a) Türkiye Büyük Millet...

Memuriyet Giriş Dereceleri

Giriş Dereceleri: Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişikli kten sonra bazı istisnai...