Düzeltme terfi bordrosu hazırlanabilmesi için gerekli belgeler

Düzeltme terfi bordrosu Düzeltme Terfi bordrosu düzenleme ile ilgili sayfamızda sık sık yardım talebinde bulunan arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Gönül isterdi ki herkese birebir yardımcı olalım. Ama bunun mümkün olmadığını siz de takdir edersiniz umarım. Zaten düzeltme terfi bordrosunun nasıl hazırlanması gerektiğini haha önceki yazımızda anlatmıştık. Bu bilgilerden maaş hesaplama ile ilgili temel bilgilere sahip olanların zaten […]

Devamını Oku

Ekders Ücreti Hesaplama

Öğretmenler için Ekders Ücreti Hesaplama Formu Ekders Ücreti hesaplatmak için Form‘daki zorunlu alanları doldurup Hesapla butonuna basınız! Ekders Ücreti Nedir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ders ve Konferans Ücretleri başlıklı Madde 176 : (Degisik: 3/4/1998 – 4359/1 md.)(Degisik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Ekders Ücreti şöyle tanımlanmaktadır.” Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine […]

Devamını Oku

Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Bildirimi Nasıl Düzenlenir?

Yurtiçi geçici Görev Yolluğunun  Unsurları ve hesaplanması Yurtiçi Geçici Görev ile ilgili Yolluk Bildirimi nin  nasıl düzenleneceğini anlatmadan önce geçici görevde harciraha esas unsurlardan hangisine müstehak olduğumuza bir bakalım. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ödemelerinde harcirahın unsurlarından hangilerine müstehak olacağı 6245 Sayılı Harcirah kanununun 14. Maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol […]

Devamını Oku

Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramında Bin TL İkramiye

Emekliye Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu Emekliye Bayram İkramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. Uzun süredir kamuoyunda dile getirilen her yıl Emeklilere Dini  bayramlarda ikramiye verilmesi ile ilgili talepler hükümet tarafından nihayet karşılık gördü. Konu ile ilgili yetkililerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldığı bir televizyon proğramında Emeklimiz bu ramazan bayramından önce […]

Devamını Oku

Almakta Olduğu Ek Göstergeden Daha Düşük Ek Göstergeli göreve Atananların Kesenekleri

Daha Düşük Ek Göstergeli göreve Atananların Kesenekleri Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin emekli kesenek ve karşılıklarının hangi ek gösterge üzerinden kesileceği konusu […]

Devamını Oku

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda izinler ile ilgili hükümler

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YER ALAN İZİNLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER Yıllık izin: Madde 102-(Değişik:31/07/1970-1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Yıllık […]

Devamını Oku

5434-5510 Maaş Karşılaştırma

5434-5510 Maaş Karşılaştırma Aşağıda aynı verilere sahip iki öğretmenden birinin 5434 sayılı kanuna tabi olması, diğerinin 5510 sayılı kanuna tabi olması halinde ödenmesi gereken temel maaş unsurlarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermeye çalıştık. 5434 sayılı kanuna tabi olan, diğer bir ifade ile 01.01.2008 tarihinden önce göreve başlayan devlet memurlarının devlete yükü biraz daha fazla. Ocak 2017 […]

Devamını Oku

2017 Yılı Yurtiçi Gündelikleri Tazminat Tutarları

H-CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik TL A– a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63,00 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel […]

Devamını Oku

Memuriyet Giriş Dereceleri

Giriş Dereceleri: Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişikli kten sonra bazı istisnai durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim […]

Devamını Oku