İntibak Farkları Bordrosu ve Ödeme Emri

İntibak İşlemleri

 İntibak Farkları Bordrosu ve Ödeme Emri

www.emutemet.com isimli web sayfamızı açtıktan sonra acaba başkaları İntibak Farkları Bordrosunu nasıl hazırlıyorlar diye internette biraz dolaştım. Hizmet birleştirmelerinde düzenlenmesi gereken İntibak Farkları Bordrosu ve Ödeme Emrini başkaları nasıl düzenliyor bir bakalım dedim. Tam da düşündüğüm gibi bir çok hata ve noksanlıkların olduğunu gördüm.

Konuya az çok aşına olanların da bildiği gibi intibak farkları bordrosu kesilmesi gereken kesenekler ile daha önce ilgiliden kesilen keseneklerin arasındaki farkların hesaplanması ve %100 Artış Devlet Katkısı ve %20 Devlet kesenek karşılıklarının bütçeden ödenmesini sağlamak için Ödeme Emri düzenlenmesidir. Gördügüm hata ve noksanlıklar neler mi? sırasıyla sayalım.

  1. Derece/Kademe ve Ekgöstergeye bağlı tutarların eksik hesaplandığı;Misal bazı web sayfalarında sunulan excel çalışmalarında terfi aylarında sadece %100 Artış hesaplandığı, ayrıca Devlet Kesenek Katkısı, Memur Kesenek payı hesaplanmadığını gördüm. Oysa bordrolar düzenlenirken terfi yapılan aylarda bir önceki D/K üzerinden kesenek ve karşılıklar hesaplanmaktadır.
  2. Bilindiği gibi kesenekler hesaplanırken kesenek matrahını oluşturan Emekli Tazminatı diye adlandırılan bir unsur var. Emekli Tazminatı tutarı memurun Ek Göstergesine bağlı bir oran ile hesaplanmaktadır. Ekgöstergesi 2200 den az olan memurlarda En Yüksek Devlet Memuru Maaşının %40’ı (15 Eylül 2015 de %55 Oldu), 2200-3600 Arası %70(15 Eylül 2015 de %85 Oldu) diye gidiyor. Kesenekler hesaplanırken bunların da dikkate alınması gerekmektedir. Kullanıcılara sunulan bir çok uygulamada bunu göremedim.
  3. Web sayfalarında sunulan bir çok uygulamada %12 GSS Devlet Piriminin yine aynı şekilde dikkate alınmadığını gördüm. Oysa intibakı daha önce yapılmış olsa o memurdan emekli keseneği matrahı üzerinden %12 GSS Devlet Katkısı kesilecegi düşünüldüğünde GSS piriminin hesaplamaya dahil edilmemesinin yanlış olduğunu düşünmekteyim.
  4. Yine bir çok web sayfasında sunulan uygulamalarda Ödeme Emrinin yer almadığını gördüm. Ben buradan şu sonucu çıkardım. Eger düzenlenen bordroda hesaplanan farklarının tamamı intibakı yapılan menura yatırtılmak suretiyle işlem tamamlanıyor ise bu yanlış olur. Çünki memurun intibakı zamanında yapılmış olsaydı karşılıklar maaş ödemelerinde Kurum Bütçesinden karşılanmış olacaktı.
  5. Bazı uygulamalarda İlgiliden Kesilen Kesenekler ve Kesilmesi Gereken Kesenekler şeklinde iki ayrı bordro düzenlendiği ve bir icmal ile farkların hesaplandığını gördüm. Teknik olarak kullanılabilir olmakla birlikte Kesilen ve Kesilmesi Gereken keseneklerin mukayese imkan sağlaması açısından aynı sayfada gösterilmesinin daha uygunolacağını düşünüyorum.

Bu sayılan hata ve noksanlıklara dikkat edilerek bu işlemlerin gerçekleştirilmesini hem intbakı yapılan personelin haklarının korunması hem de mali mevzuata uyulması açısından daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

Sizde değerli yorumlarınızla konuya katkı sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir