Memuriyet Giriş Dereceleri

Giriş Dereceleri: Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişikli kten sonra bazı istisnai durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim […]

Devamını Oku