Ekders Ücreti Hesaplama

Ek Ders İşlemleri Genel

Öğretmenler için Ekders Ücreti Hesaplama Formu

Ekders Ücreti hesaplatmak için Form‘daki zorunlu alanları doldurup Hesapla butonuna basınız!

Ekders Ücreti Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ders ve Konferans Ücretleri başlıklı Madde 176 :

(Degisik: 3/4/1998 – 4359/1 md.)(Degisik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Ekders Ücreti şöyle tanımlanmaktadır.” Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati basına gündüz ögretimi için 140, örgün ve yaygın egitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra baslayan ögretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından olusan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.”

(Degisik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.)” Bu ücretler, özel egitime muhtaç ögrencilerin egitim ve ögretim gördügü kurumlarda görevli ögretmen ve yöneticiler ile bu ögrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf ögretmenlerine ve cezaevlerinde görevli ögretmenlere %25, Millî Egitim Bakanlıgı Örgün ve Yaygın Egitimi Destekleme ve Yetistirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve ögretmenlere %100 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yüksekögretim kurumlarından görevlendirilen ögretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.” denilmektedir.

Kimlere Ekders Ücreti Ödenir?

Aylık karşılığı okutması gereken ders saati sayısını tamamlayanlara okuttuğu her bir ders saati için ayrıca ücret ödenir.

Zorunlu okutulması gereken Aylık Karşılığı Ders Saatleri

MADDE 5– (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcıları haftada 6 saat, Toplu Sözleşme İle Müdür ve Başyardımcıları 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar şeklinde değiştirilmiştir.
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Öğretmenlere en fazla kaç saat ekders ücreti ödenebilir?

MADDE 6(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

 

——–> Çalışma Devam Ediyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir