Düzeltme Terfi Bordrosu Düzenleme

Terfi İşlemleri

Düzeltme Terfisi Nedir?

Özellikle okullarda çalışan mutemet arkadaşlarımız mutlaka bu tür sorunlarla karşılaşmışlardır. Genellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 64.Madde ile memurlara tanınan 6 yıllık olumlu sicil alanlara bir kademe uygulaması (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.) nedeniyle kurumlar her yıl bir kademe ve her 3 yıl bir derece mantığıyla memurun terfşlerini yaparlar. Memur derece ve kademelerinin emsallerine göre geride kaldığını farketmesi ile bir dilekçe ile kurumuna müracat eder. Bunun üzerine personel yetkilileri ilgilinin sicil dosyalarını inceler ve Oumlu Sicil ya da Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması nedeniyle verilmemiş olan bir terfisi varsa o tarihten itibaren terfilerini yeniden düzenler ve memurun çalıştığı tahakkuk birimine gönderir.

İşte size bir Düzeltme Terfi Onayı örneği

Bu onayı yüklemeden önce fark etmedim ama şimdi gördüğüm bir yanlışlıktan bahsetmek istiyorum. Maalesef Milli Eğitim Bakanlılığına ait yapılan terfilerde bu tür hatalar azımsanmayacak derecede. Neden mi bahsediyorum? Eski Durumu sütununu bir inceleyin. 15.12.2014 tarihinde 6/1 olmuş, dönmüş bu tarihin öncesine 25.07.2014 tarihinde 6/2 olmuş. bu mümkün mü?. Bu onayı hazırlayan çok vahim bir hata yapmış. Mevcut almakta olduğu 5 inci Derecenin 3 üncü kadenesine denk getirmek için rastgele bir tarih yazmış. ya da da sehven yazılmış.

Bana göre bu onay aşağıdaki gibi olması gerekirdi.

Eski Durumu
Yeni Durumu
Kad.Der.M.D.Kad.Terfi TarrihiKad.Der.M.D.Kad.Terfi Tarrihi
66115.12.201466225.07.2015
66215.12.201566315.12.2015
55215.01.201655315.01.2016
55315.12.201644115.12.2016

Eski durumu, yeni onay işlenmeden önceki haliyle uyumlu olmak zorundadır. Düzeltme terfi bordrosu düzenlenip işlem yapıldıktan sonra da hizmet belgesi yeni onaya göre güncellenmelidir.

Düzeltme Terfi Bordrosunun hazırlanması

Düzeltme işlemlerinde mantık hep aynı olmalıdır. Bu öğretmenimize terfileri zamanında yapılmış olsaydı hangi maaşı ödeyecektik, Bu güne kadar hangi maaşı aldı. Öyleyse yapmamız gereken Aldığı Maaş ve Alması Gereken Maaşın farkını hesaplamak olacaktır.

Bugüne kadar aldığı maşı hesaplarken yararlanacağımız belge Hizmet Belgesi olacaktır. Çünki memurlarla ilgili Göreve Başlamadan tutun da terfi, tayin, görevlendirme, ücretsiz izin, istifa, emeklilik gibi tüm personel hareketi hizmet belgesine işlenmek zorundadır.

Alması gereken maaş ise işte bize ulaşan bu düzeltme Terfi Pnayı esas alınmak ve ilgili aya ait verileri kullanmak suretiyle hesaplayacağız. Sonra da farklarını bularak eksik ödenen kısmı memura, eksik gönderilen kesenekleri ise SGK ya gönderilmesi için ödeme emri üzerinde ilgili emanet hesaplarına alacağız.

Ama bu şekilde terfi farkları bordrosu karmaşık ve anlaşılır olmayacaktır. Bu yüzden de yapmamız gereken eski ve yeni dereceler arasındaki Gösterge, Ek Gösterge ve Tazninat rakamları farkını  hesaplamak daha anlaşılır ve kolay olacaktır. Örnek olması açısından bu kişi için hazırladığım Düzeltme Terfi Bordrosunu ekliyorum.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha önce 4 üncü derecenin 1 inci kademesine kadar terfileri yapılmış olduğundan 15.12.2016 tarihinde yapılan 4/1 hariç %100 artış gönderilmemesi gerekir.

Başka konularda gorüşmek dileğiyle hoşçakalın. Lütfen eleştiri ve yorumlarınızı bizden eşirgemeyin.

2 yorum “Düzeltme Terfi Bordrosu Düzenleme

  1. benim kurumda %100 artışı her değişen derece kademe ye ait ay için kesilsin isteniyor. yani sizin terfi onayına göre 6/3- 5/3-4/1 olduğu ay için %100 artış olması gerekiyor deniyor. ama daha önceden sadece terfi düzeltme bordrosunda ilk ay için yap diyorlardır.
    siz se düzeltme onayında son aldığı terfiye yapın diyorsunuz.

    kafa bir milyon oldu.

    1. Nihat bey merhabalar. Terfide amir hüküm Artışın ilk ay Emekli sandığına gönderilmesi. Yani bir memur 5 inci derecenin 3.ncü kademesinden 4dördüncü derecenin 1 inci kademesine terfi etmiş ise maaşında meydana gelen Gösterge ve ekgösterge artışının ilgili aya ait katsayı ile çarpılması sonucu elde edilen tutar %100 artış olarak emekli sandığına gönderilmesi gerekir. Ancak düzeltme terfilerinde yapılması gereken bir terfi yapılmamış ve sonradan unutulan terfi geçerli olduğu aydan itibaren yeniden terfileri düzenlendiği için daha önce gönderilen artışların bir daha gönderilmemesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir