Devlet Memurları Kanunu GenelTebliği (Seri Mo:153)

0
265
Vector illustration, man,official,white collar, occupied a large and important paperwork. The civil servant or the official Manager, the strict style.

Mevcut kadrosunun 3. kademesinde bulunmakla beraber bir üst dereceye yükselmesinde öğrenim durumu veya sicil yönünden sakınca bulunmayan personel, bir üst derecede boş kadro olmaması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 67. maddesi gereğince bulunduğu kadro derecesine bakılmaksızın bir üst derecenin ilk kademesine yükseltilerek terfisi gerçekleştirilir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:153) için tıklayınız!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here