Derece/Kademe Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimler

Terfi İşlemleri

Derece/Kademe, Terfi – İntibak ile ilgili bazı kavramlar ve anlamları

 • Terfi: Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye yükseltilmesi veya ilgilinin, bulunduğu unvandan hiyerarşi olarak daha üst bir unvanlı kadroya atanmasıdır.
 • Terfi etmek: Memurun bulunduğu kadrodan daha üst dereceli veya hiyerarşi olarak daha üst bir kadroya yükselmesidir.
 • Terfi tarihi: Memurun kademe ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir.
 • İntibak: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir.
 • Derece: Bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun çerçevesinde bulunan müktesebidir.
 • Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere lerlemesidir.
 • Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl bulunduğu derecedeki durumu.
 • Kademe ilerlemesi: Devlet memurunun bulunduğu derecedeki hizmet süre sine bağlı olarak, görevin önemi ve sorumluluğu artmadan derece içerisinde müktesebindeki ilerleyişidir.
 • Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka bir ifadeyle Devlet memurluğu statüsünde geçen veya geçmiş sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir.
 • İşgal edilen kadro/kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan derecesidir.
 • Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun aldığı maaşa esas olan derece ve kademesidir.
 • Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu hizmetlerinin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli keseneğine esas derece ve kademesidir.
 • Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir