5434-5510 Maaş Karşılaştırma

Genel Maaş Hesaplama Maaş İşlemleri

5434-5510 Maaş Karşılaştırma

Aşağıda aynı verilere sahip iki öğretmenden birinin 5434 sayılı kanuna tabi olması, diğerinin 5510 sayılı kanuna tabi olması halinde ödenmesi gereken temel maaş unsurlarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermeye çalıştık. 5434 sayılı kanuna tabi olan, diğer bir ifade ile 01.01.2008 tarihinden önce göreve başlayan devlet memurlarının devlete yükü biraz daha fazla.

Ocak 2017 verileri ile hesaplanmıştır.

Aylık.Katsayı.:0,096058Yan.Ödem.Kat:0,030462Tab.Ay.Kat.:1,503595
5434 S.K.5510 S.KFark
Hizmet Sınıfı :Eğt.ÖğretGösterge Ay :73,0073,000,00
Unvanı :ÖğretmenEk Gösterge :76,8576,850,00
Tahsil Durumu :Y.OkulTaban Aylık :1.503,601.503,600,00
Maaş D/K :6/1Kıdem Aylık :11,5311,530,00
Göstergesi :760Yan Ödeme :22,8522,850,00
Ek Gösterge :800ÖHT Tutarı :963,29963,290,00
Emekl, D/K :6/1Ek Ödeme :593,16593,160,00
Göstergesi :760Emek.Kes. D :433,38289,11144,27
Ek Gösterge :800%GSS Devl. :260,03197,1262,91
Kıdem Yılı :6 YılTahak.Toplm :3.937,693.730,51207,18
Yan Öd. Göst. :750Gelir Vergisi :67,8664,673,19
Ö.H.T.Oranı :105,56Damga Vergisi :24,6224,620,00
Ek Ödeme Or. :65Emek Kes. Dev :433,38289,11144,27
A.G.İ. Tutarı :133,31Emek Kes. Şhs :346,70236,54110,16
%GSS Devlet :260,03197,1262,91
%GSS Şahıs :0,00131,41-131,41
Kesinti Toplm :1.132,59943,47189,12
Net Ödeme :2.805,102.787,0418,06

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir