2020 Yılı İkinci Dönem Maaş Katsayıları

Maaş İşlemleri Maaş Parametreleri Memur Yollukları Yurtiçi Görev Yollukları

2020 Yılı İkinci Dönem Maaş Katsayıları

01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere maaş hesabinda kullanılan katsayılar aşağıdaki gibidir

Katsayılar
Maaş Katsayısı0,154461
Taban Aylık Katsayısı2,417699
Yan Ödeme Katsayısı0,048985
Kıdem Aylık GöstergesiHer hizmet yılı için 20,
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)351,089
(2.273*Maaş Katsayısı)
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)38,62 (Bir çocuk)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)77,23 (İki çocuk)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)115,85 (Üç çocuk)
154,46 (Dört çocuk)
193,08 (Beş çocuk)
(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)
Dogum Yardımı ÖdeneğiTürk vatandaşlarına,
633 sayılı KHK’nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren;canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL
doğum yardımı yapılır.
Ölüm Yardımı Ödeneği1.467,38
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)2.934,76
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı1.467,38
9.500*Maaş Katsayısı
Emekli Keseneği (Kişi İçin)16%
Emekli Keseneği (Kurum İçin)20%
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
Ek Gös. 8400 ve yukarısı255%
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç215%
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç195%
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç165%
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç145%
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç85%
Diğerlerinde55%
.

Yurtiçi Yolluk Yevmiyeleri

Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)56,1
b) Göstergesi 5800 (Dahil) – 8000 (Hariç) Olanlar52,35
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) – 5800 (Hariç) Olanlar49,15
d) Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar43,35
e) Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar42,15
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar17,2
b) Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar16,6
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.

Gelir ve Danga Vergisi

Damga Vergisi OranlariBinde 7,59
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
.
Gelir Vergisi Tarifeleri (Ücretler İçin)
22.000 Türk Lirasına kadar15%
49.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.300 TL, fazlası20%
120.000 Türk Lirasının 49.000 lirası için 8.700 TL(ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası27%
600.000 Türk Lirasının 120.000 lirası için 27.870 TL(ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.700 TL), fazlası35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası40%
Engelli İndirimi Tutarları
Birinci derece engelliler için1400 TL,
İkinci derece engelliler için790 TL
Üçüncü derece engelliler için350 TL
Brüt Asgari Ücret
2020 yılı için günlük 98,10 TL’den (30 gün üzerinden)2.943 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir