2019 Yılı Vergi Dilimleri ve Uygulanacak Oranlar

Maaş İşlemleri Mevzuat Tebliğler

2019 Yılı Vergi Dilimleri ve Uygulanacak Oranlar

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2018 YILINDA UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ
18.00,00 TL ye kadar15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası20%
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin

40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27%
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası35%

Vergi dilimleri ve oranlar neye yarıyor.

Bildiğiniz ülkemizde elde edilen (Muafiyet indirimler dışında kalan) her türlü gelirden devlet Gelir Vergisi kesintisi yapmaktadır. Vergide adaleti sağlamak amacıyla da her yıl vergi dilimlerini ülkenin ihtiyaç ve yükümlülerin ekonomik durumlarını gözönünde bulundurarak yeniden belirlemektedir. Değişik gelir dilimlerine farklı vergi oranları uygulamak suretiyle vergi adaletini sağlamaya çalışmaktadır. Diğer bir ifade ile az gelir elde eden daha düşük oranda vergilendirilirken, çok gelir elde eden daha yüksek oranda vergilendirilmektedir.  Daha Açık bir ifade ile  0-18.000 lik vergi dilimine dahil olan bir kişi  elde ettiği 100 TL için 15 TL vergi öderken, 18.001-40.000 TL lik dilime giren 20 TL vergi ödüyor.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 305)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir