1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 Maaş Katsayıları

Maaş İşlemleri Maaş Parametreleri

Temmuz 2018 Maaş Katsayıları

Temmuz 2018 maaş katsayıları belirlendi. Sözleşme hükümlerine göre; Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ’’ hükmü yer almaktadır. Toplu Sözleşmenin anılan hükmüne ilişkin olarak 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 döneminde Memur maaş hesabında kullanılacak katsayılar yeniden belirlendi. Buna göre;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,117940), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,846100), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir. Hatırlanacağı üzre hükümet ile imzalanan 3ncü toplu sözleşme ile 2018 yılının 2nci altı aylık döneminde yüzde 3,5 artışta mutabakat sağlanmıştı.

Memur maaşlarındaki artış oranı

Yılın ikinci attı ayında gerçekleşen enflasyon farkı ile birlikte memur maaş hesabında kullanılacak katsayılardaki artış oranı yüzde 8,37 oldu. Bütça ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan 4.7.2018 tarihli 8 sıra Nolu Mali ve Sosyal Haklara ilişkin genelgeye göre veriler şöyle

Aylık KatsayıTaban Aylık KatsayısıYan Ödeme Katsayısı
0,1179401,8461000,037402

Temmuz 2018 için verilen 8,37 lik artış oranı son yıllarda memur maaşlarına uygulanan en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti. Memurlara bu dönemde imzalanan toplu sözleşme ile yüzde 3,5 artış alırken, 8.maddeye göre enflasyon farkı olarak yüzde 4,87 artış almış olacak. Öyleki memurlar arasında sendikalar için ” enflasyon bile sizden daha fazla artış sağlıyorsa siz niye varsınız” espirisi yaygın bir şekilde yapılmaya başladı.

 

Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 8 sıra nolu genelgeyi buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir